DeastaziTESYestemembruoficialalEHPA(AsociatiaEuropeanaprivindpompeledecaldura) si ca atare, va participa la grupurile de lucru privind elaborarea politicii, standardelor si reglementarilor, legate de dezvoltarea si implementarea corespunzatoare a tehnologiei pompelor de caldura.

 EHPA are drept scop de a asigura contributie tehnica si economica autoritatilor europene, nationale si locale cu privire la aspectele legislative, de reglementare si eficienta energetica.

 TESY este singura companie bulgara, membra a EHPA.

 Mai multa informatie despre organizatia si membrii acesteia  AICI