Regulament privind proiectarea ecologica a aparatelor electrice pentru incalzire

   

   

    Ce este directiva privind produsele cu impact energetic (Energy-related products ErP)?


Directiva 2009/125 / CE a Parlamentului European stabilește un cadru pentru definirea cerinţelor Comunităţii în materie de proiectare ecologică a produselor referitoare la consumul de energie. Contribuie la dezvoltarea durabilă prin sporirea eficienţei energetice și a nivelului protecţiei mediului, îmbunătăţind în același timp securitatea aprovizionării cu energie.


Ce inseamna asta?


Acesta este un program, introdus de Uniunea Europeană, ca mijloc de reducere a consumului de energie și a emisiilor de carbon pentru a răspunde schimbărilor climatice.


Cum poate un document să ajute la reducerea impactului schimbărilor climatice?


Acesta nu este doar un document. Acesta este documentul.
Prin stabilirea unor cerinţe minime privind eficienţa energetică, cu acest regulament toate aparatele de încălzire cu eficienţă scăzută ar trebui excluse de pe piaţă, în timp ce celălalte ar trebui îmbunătăţite. Dezvoltarea tehnică a aparatelor de încălzire conduce la o eficienţă energetică îmbunătăţită și prin urmare asigură un nivel scăzut al consumului de energie.


La ce produse se aplică noul regulament 2015/1188 privind proiectarea ecologică?


De la 1 ianuarie 2018, Comisia Europeană a stabilit cerinţele minime pentru următoarele etichete CE produse legate de energie:


• Convectoare electrice de perete
• Boilere electrice
• Încălzitoare de baie
• Centrale termice
• Pompe de căldură cu o putere termică nominală <400 kW
• Încălzitoare de apă din surse regenerabile (solar, pompe de căldură)


Cum va ști clientul ce să aleagă?


Alături de Eco -Directiva, a fost adoptată o directivă pentru etichetarea aparatelor de încălzire. Toate încălzitoarele de apă, pompele de căldură și centralele termice trebuie să fie clasate de la A (cea mai mare eficienţă) la G (cea mai mică eficienţă). Celelalte aparate de încălzire electrică trebuie să atingă ratingul minim ErP pentru a respecta noile standarde.


Cum rămâne cu aparatele electrice de încălzire?


Regulamentul Eco-Design se bazează pe calcularea eficienţei energetice sezoniere (Ns) pentru fiecare aparat electric de încălzire - convector, încălzitor tip panou, calorifer, radiator, încălzitor de baie. Fiecare tip de încălzire trebuie să îndeplinească cerinţele minime, în funcţie de tipul instalaţiei sale - fix sau mobil. Aceste cerinţe sunt Ns = 36% pentru aparatele mobile și Ns = 38% pentru aparatele fixe. Eficienţa energetică sezonieră se calculează pe baza a două criterii:


• Dacă dispozitivul are un termostat mecanic sau un termostat electronic + un programator săptămânal
• Prezenţa funcţiilor avansate, cum ar fi pornirea adaptivă, controlul prin Internet, detectarea ferestrelor deschise.

Colectând toate funcţiile, atinge valoarea maximă de 40% eficienţă energetică sezonieră.


Cum răspunde TESY noului regulament?


Ca o companie inovatoare, TESY salută ideea.