• Rezervoare de acumulare de joasă presiune (3 bari), destinate acumulării şi distribuirii energiei acumulate din 4 surse diferite de căldură.
  • Posibilitatea montării a până la 4 senzori termici
  • Izolaţie din PU cu înaltă eficienţă
  • Izolaţie de înaltă eficienţă din PU demontabilă pentru modele cu volum mai mare de 500 litri
Capacitate 294 L
Greutate netă 55 kg
Izolaţie 50 mm
Pierderi termice ΔT 45K 68 W
Clasă energetică B
Temperatură
maximă de lucru
95 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă 3 bar
Diametru 650 mm