Declarație privind protecția, confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal ale solicitanților de locuri de muncă (în conformitate cu GDPR)

 

 

Ca parte a oricărei proceduri de recrutare, TESY LTD (”Societatea”) colectează și procesează datele cu caracter personal de proces referitoare la solicitanții de locuri de muncă. Societatea se angajează să fie transparentă cu privire la modul în care colectează și utilizează aceste date și îndeplini obligațiile sale de a proteja datele.

Ce informații vom colecta?

TESY LTD colectează o serie de informații despre dumneavoastră. Această include:

Societatea colectează o serie de informații despre dumneavoastră. Această include:

·         Numele, adresa și datele de contact ale dumneavoastră, inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon;

·         date privind calificarea, aptitudinile, experiența profesională și vechimea în muncă;

·         informații privind drepturile dumneavoastră de a lucra în Bulgaria;

·         la intrare și în spațiile comune ale TESY LTD se efectuează supraveghere video în vederea asigurării unor condiții de muncă sigure pentru angajații Societății și protejării drepturilor și intereselor lor legale, precum și în vederea asigurării prevenirii infracțiunilor; pretutindeni supravegherea video este marcată cu panouri de informare în conformitate cu GDPR;

Societatea poate să colecteze aceste informații în moduri diferite. De exemplu datele pot să fie găsite în cererile de angajare, CV-urile și rezumatele dumneavoastră, preluate din pașaportul dumneavoastră sau din alte acte de identitate, sau colectate în timpul interviului sau alte forme de evaluare.

Putem colecta, de asemenea, date cu caracter personal despre dvs. de la terțe părți, cum ar fi de la foștii angajatori în ceea ce privește recomandările de muncă. Aceste informații vor fi solicitate de la terțe părți numai după ce vi se va face o ofertă de angajare, iar noi la rândul nostru, vă vom informa cu privire la aceste acțiuni întreprinse.

Datele vor fi păstrate în diferite locuri, inclusiv în registrul aplicațiilor dvs., în sistemele de administrare a resurselor umane precum și în alte sisteme informaţionale (inclusiv e-mail-uri).

 

De ce TESY LTD procesează date cu caracter personal?

Noi trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal în scopul de a lua măsuri corespunzătoare în legătură cu cererea dumneavoastră înainte de a încheia un contract cu dumneavoastră. De asemenea, poate fi necesar să procesăm datele dvs. pentru a semna contractul în sine cu dvs.

În anumite cazuri noi trebuie să procesăm datele pentru a fi siguri că am respectate obligațiile legale pe care ce avem. De asemenea, înainte de angajare, noi suntem obligați să verificăm dacă candidatul are dreptul să lucreze pe teritoriul Bulgariei.

Societatea are un interes legitim să prelucreze datele cu caracter personal în timpul procedurii de recrutare și să păstreze o evidență a acestei proceduri. Procesarea datelor solicitanților de locuri de muncă ne va permite să gestionăm procedura de recrutare, să evaluăm și să confirmăm capacitatea candidatului de a îndeplini munca respectivă și să decidem cui să oferim un loc de muncă.

În cazul în care aplicația dvs. de angajare nu va fi admisă, Societatea va păstra datele dvs. personale într-un dosar, în cazul în care, în viitor, vor apărea oportunități de muncă, pentru care dvs. ați putea fi candidatul potrivit. Înainte să procedăm la arhivarea datelor dvs. în acest scop, vă vom cere acordul dvs., pe care acord veți putea să-l retrageți în orice moment.

  

Cine are acces la date?

Informațiile dumneavoastră pot fi partajate pe plan intern în scopul realizării procedurii de recrutare.  Aceasta include membri ai departamentului de resurse umane, cei care recrutează, intervievatorii și personale care participă la procesul de selecție, șefii de departamente cu posturi vacante și personalul IT, în cazul în care este necesar accesul la date pentru exercitarea rolurilor lor.

Nu vom distribui datele dvs. către terțe părți, cu excepția cazului în cererea dumneavoastră de angajare a fost aprobată și vă vom face o ofertă de muncă. În asemenea cazuri este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu foști angajatorii, pentru a obține informații despre dvs., precum și cu persoanele competente cu privire la activitatea ocupațională anterioară a dumneavoastră, pentru a efectua toate verificările preliminare. 

 

Cum TESY LTD protejează datele?

Noi tratăm cu responsabilitate securitatea datelor dumneavoastră. Noi avem politici interioare și mecanisme de control puse în aplicare care să asigure faptul că datele dumneavoastră nu vor fi pierdute, distruse în mod accidental, utilizate necorespunzător sau dezvăluite, și că nu for fi accesibile pentru alte persoane, în afara angajaților noștri și acesta va fi făcut cu îndeplinirea corectă a îndatoririlor lor

 

Pe ce perioadă de timp TESY LTD va arhiva datele?

Dacă cererea dvs. de angajare nu a fost aprobată, organizația va păstra datele dumneavoastră pe suport de hârtie sau într-un fișier electronic/dosar, timp de șase (6) luni de la încheierea procedurii de recrutare. Dacă veți fi de acord să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal pe suport de hârtie sau în format electronic sub forma de fișier/dosar, noi vom păstra datele dumneavoastră pentru încă șase (6) luni pentru posibile viitoare oportunități de angajare. La sfârşitul acestei perioade sau odată cu retragerea consimțământului dumneavoastră, datele dvs. vor fi șterse sau distruse. La depunerea CV-ului dvs., veți fi întrebați dacă vă dați consimțământul pentru stocarea datelor dumneavoastră pe întreaga perioadă de 12 luni, în vederea examinării lor pentru o altă poziție sau nu.

Dacă cererea dvs. de angajare a fost aprobată, datele cu caracter personal colectate în procesul de selecție, vor fi transferate în dosarul dumneavoastră de muncă (pe suport electronic și de hârtie) și vor fi păstrate pe toată durata contractului dumneavoastră de muncă. Veți primi o nouă notificare pentru aceste perioade pentru care ele vor fi stocate.

Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată dumneavoastră posedați o serie de drepturi. Dvs. puteţi:

·         la solicitare să accesați și să obţineți copie a datelor dumneavoastră;

·         să cereți organizației să înlocuiască datele eronate sau cele incomplete;

·         să cereți organizației să șteargă sau să înceteze procesarea datelor dumneavoastră, de exemplu datele care deja nu mai sunt necesare pentru scopurile prelucrării;

·         să vă opuneți procesării datelor dumneavoastră acolo unde Societatea se bazează pe interesul său legitim ca fiind un motiv legal de procesare.

 

În cazul în care doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să luați legătură cu noi prin trimiterea un e-mail la adresa de poștă electronică dpo@tesy.com.

În cazul în care considerați că Societatea nu a respectat drepturile dumneavoastră legate de protecția datelor cu caracter personal, veți putea să vă adresați Comisiei de protecție a datelor cu caracter personal.

 

Ce se va întâmpla dacă nu veți furniza date cu caracter personal?

Dumneavoastră nu sunteți subiectul unei obligații legale sau contractuale de a furniza Societății datele în perioada de selecție. Cu toate acestea, dacă veți furniza informații, noi s-ar putea să nu fim în stare să procesăm corect sau deloc să procesăm cererea dumneavoastră.

Edit text ...