POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

La 25 mai 2018, pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, intră în vigoare Regulamentul general privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation - "GDPR"). Acesta se aplică direct și în Bulgaria, ca orice lege națională, și acoperă drepturile și obligațiile administratorilor, procesatorilor și a persoanelor vizate; unele detalii sunt reglementate prin Legea bulgară privind protecția datelor cu caracter personal. Toți utilizatorii ai www.tesy.com sunt persoane vizate și au drepturi diferite în acest sens. Această politică urmărește să spună mai multe despre principiile de protecție și a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor www.tesy.com, despre responsabilitățile noastre ca administrator de date cu caracter personal și despre măsurile pe care le-am luat pentru a nu permite folosirea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, fără că dumneavoastră să știți de cine și în ce scopuri, sau fără să aveți posibilitatea să vă opuneți sau să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor. Politica nu va rămâne aceeași tot timpul de existență a site-ului nostru; deoarece digitalizarea progresează și reglementarea relațiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal evoluează, ne vom strădui să îmbunătățim și să adaptăm permanent practicile noastre la această dezvoltare, care, la rândul său, va fi reflectată în politica. TESY respectă cu strictețe dispozițiile aplicabile privind protecția datelor în fiecare operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate prin intermediul site-ului.

Prezenta Politică de confidențialitate este valabilă numai pentru www.tesy.com, dar nu și pentru fiecare pagină în parte și pentru paginile web ale unor terțe părți la care puteți ajunge prin redirecționare sau printr-o altă modalitate asemănătoare, de la www.tesy.com. În asemenea cazuri TESY nu are nici un control asupra prelucrării datelor de către terți și nu pot asigura protecția și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prezenta politică a fost aprobată de către administratorul al TESY LTD la data de 25.05.2018 și reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal prin www.tesy.com. 

Puteți lua legătura cu persoana responsabilă cu datele cu caracter personal de la TESY privind incertitudinile legate de punerea în aplicare a acestei politici sau de exercitarea a drepturilor dumneavoastră, la dpo@tesy.com. 

Concepte cheie

"Date cu caracter personal" - aceasta este orice informație care se referă la dumneavoastră - vizitator / utilizator al site-ului nostru sau al unei aplicații software și care, singură sau în combinație cu alte informații, ne pot ajuta pentru a stabili identitatea dumneavoastră sau să facem legătură între comportamentul dumneavoastră de consumator cu un echipament anume de la care accesați site-ul nostru.

"Persoana vizată" - sunteți dumneavoastră, utilizatorul al www.tesy.com.

"Prelucrarea de date cu caracter personal" - este fiecare acțiune pe care noi o efectuam sau putem s-o efectua cu datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la colectarea, analiza, stocarea, distrugerea, etc., acestora.

"Administrator de date cu caracter personal" - TESY LTD (TESY), înregistrată conform legile din Republica Bulgaria, având sediul şi adresa de administrare: Republica Bulgaria, orașul Shumen, bul. Madara 48, înregistrată la Registrul comerțului de pe lângă Agenția de înscrieri a Republicii Bulgaria sub CUI: 040029337, care este proprietarul domeniului www.tesy.com. Noi definim scopul procesării datelor dumneavoastră, în baza unuia din motivele prevăzute prin lege în acest sens; practic noi definim și mijloacele necesare pentru a efectua acest proces - de exemplu, infrastructura tehnică și aplicațiile prin care este realizată prelucrarea.

„Prelucrător de date cu caracter personal” - aceasta este o terță parte care se ocupă de datele dumneavoastră personale, la solicitarea noastă, în care TESY a stabilit scopul strict al resurselor de procesare, mijloacele prin care va fi făcut acest lucru și a verificat faptul dacă persoana îndeplinește cerințele GDPR.  O asemenea persoană poate fi de exemplu o agenție care răspunde pentru politica de marketing a TESY în rețele sociale și care creează rapoarte privind randamentul acesteia.

„Cookies" sunt mici fișiere text, stocate în directoriile browser-ului folosit de către utilizator. Cookies-urile sunt folosite pentru a ajuta utilizatorii să folosească în mod eficient site-urile web și pentru a pune la dispoziție anumite funcționalități. Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea și îmbunătățirea gradului de utilizare a site-urilor web, astfel încât, dacă acestea sunt șterse sau blocate, anumite site-uri sau unele dintre caracteristicile lor, pot deveni indisponibile pentru utilizatori.

„Serviciile societății informaționale” sunt servicii furnizate în mod normal contra cost și de la distanță, prin folosirea unor mijloace electronice. Beneficiarul acestui serviciu trebuie să-l fi fost solicitat în mod explicit. Comerțul electronic este, de asemenea, un fel de un astfel de serviciu. 

Securitatea și protecția datelor

TESY ia măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru protecția datelor cu caracter personal ale dumneavoastră pe www.tesy.com de orice fel intervenții ilegale, inclusiv de pierdere sau de acces neautorizat.  Pentru a asigura un grad înalt de securitate, măsurile vor fi luate în două etape - în etapa de proiectare de segmentele separate ale site-ului și a serviciilor oferite, precum și în etapa implicită - atunci când dumneavoastră, ca utilizator veți completa un formular de contact / vă veți înregistra pentru a primi buletinul informativ sau în orice alt mod similar. Măsurile includ restricționarea accesului la datele cu caracter personal, urmărirea strictă a regulilor în politica internă, formarea corespunzătoare a celor responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și conformitatea cu cele mai bune practici, orientări și instrucțiuni privind protecția datelor cu caracter personal de către autoritățile de supraveghere competente. Toate măsurile sunt supuse unei revizuiri regulate și sunt actualizate periodic. În caz de violare a securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom notifica fără întârziere, într-un termen rezonabil după ce am aflat, în cazul în care este probabil ca o încălcare securității datelor cu caracter personal poate duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de către TESY, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Atunci când veți comunicați cu noi prin e-mail sau veți completa un formular / formularul de feedback, pe site-ul nostru, dumneavoastră vă veți angaja, datele pe care le furnizați, să fie exacte, corecte și actuale. Prin www.tesy.com, TESY colectează date cu caracter personal în următoarele modalități:

 

•          Formular de feedback;

•          Înregistrarea pentru newsletter;

•          Formularul pentru parteneri de afaceri (Partner log in);

•          Cookie-uri sau alte metode asemănătoare.

 

Atunci când vizitați un site-ul web, de terminalul dumneavoastră se vor prinde cookie-uri, care permit acțiunile sau preferințele dvs. să fie ”memorate” pentru o anumită perioadă de timp. Pentru mai multe informații vă rugăm să vedeți Politica noastră privind utilizarea și gestionarea cookie-urilor.

Categorii de date cu caracter personal

Prin pagina web sunt colectate următoarele categorii de date cu caracter personal:

Datele dumneavoastră cu caracter personal Obiectivele noastre
Nume Este să vă identificăm și să știm cum să ne adresăm dumneavoastră
Contact cu dumneavoastră
Furnizarea serviciului solicitat / răspuns al întrebărilor dumneavoastră solicitate
Oferirea de produse și servicii noi
Telefon/Fax/Email Contact cu dumneavoastră
Furnizarea serviciului solicitat / răspuns al întrebărilor dumneavoastră solicitate
Oferirea de produse și servicii noi
Date legate de comportamentul
utilizatorilor pe pagina web.
Îmbunătățirea serviciilor și înțelegerea intereselor și comportamentul dumneavoastră ca utilizatori, pentru a putea să răspundem preferințelor dumneavoastră
Oferirea de produse și servicii noi

Perioadă de păstrare și distrugere 

Datele cu caracter personal sunt stocate pe perioadele de timp necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate. TESY ia măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru distrugerea datelor care nu mai sunt necesare, cu excepția cazului când există o bază legală pentru a-le procesa pe o perioadă mai lungă de timp; la solicitarea dvs. de limitare a prelucrării în conformitate cu drepturile dumneavoastră detaliate în jos; sau pentru un scop compatibil cu scopul inițial al prelucrării, pentru care veți fi informați cu promptitudine.

Legalitate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe motive prevăzute la art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, după cum urmează:

În cazul în care veți completa Formularul de contact - noi vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, pe baza consimțământului dvs. și în scopul de a satisface cererea dvs. specifică (de exemplu, despre modele de echipamente, caracteristici, aspecte legate de achiziționarea de echipamente și garanție, comentarii pozitive și critici, etc.).

În cazul în care veți completa Formularul pentru parteneri de afaceri (Partner log in), noi vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul de a vă furniza serviciul solicitat - dumneavoastră veți avea un acces ușor și la posibilitatea de descărcare a fișierelor cu dosarul de întreținere (desene explozive, liste de piese de schimb, prețurile și fotografiile acestora, scheme electrice, instrucțiuni de utilizare.

Dacă introduceți e-mail-ul dvs. pentru Înregistrarea pentru newsletter, noi vom înțelege acest lucru ca un act afirmativ, prin care vă exprimați declarația dumneavoastră dată în mod liber, specifică, informată și fără echivoc a consimțământului de a prelucra datele dvs. în scopul de a primi buletinul informativ pentru produsele și serviciile noastre.

în orice moment, veți putea să retrageți consimțământul, dvs., după care TESY nu vă vom mai trimite materiale informative, cu excepția cazului în care nu declarați în mod expres consimțământul dvs. în acest sens, prin reintroducerea Email-ul dumneavoastră în formular. Puteți să retrageți consimțământul dvs. prin urmărirea link-ului din Email cu materialele informative pe care l-ați primit sau la dpo@tesy.com.

Dacă nu sunteți siguri pe ce bază vom procesa datele dvs. cu caracter personale, puteți întotdeauna să ne întrebați pentru aceasta, precum și în ceea ce privește modul exact în care v-ați dat consimțământul, ne puteți contacta.

Prelucrarea în baza intereselor legitime ale TESY au ale unei terțe persoane și obiecțiunile legate de această prelucrare.

TESY prelucrează datele dvs. cu caracter personal în baza unui consimțământ și în scopul prestării serviciului solicitat de dvs. prin funcționalitatea www.tesv.com. Atunci când consimțământul dvs. a fost solicitat și dat în scopul unui anumit tratament sau nu este imediat necesară pentru executarea serviciului solicitat pe care, probabil, noi probabil vom avea drept motiv interesul nostru sau a unei terțe părți de interes legitim, care am considerat că nu va afecta sau deteriora într-un mod neglijabil dreptul dvs. la confidențialitate a datelor cu caracter personal. O astfel de hotărâre va fi întotdeauna documentată de către noi și va urmări anumite criterii și argumentare. Aveți dreptul să luați cunoștință de principalele puncte ale acesteia, la cerere, precum și pentru și să faceți obiecțiuni, având în vedere specificul situației dvs. specifice, prelucrarea respectivă afectează dreptul dvs. la confidențialitate și / sau de protecție a datelor, într-un mod mai substanțiale decât cel prevăzut în mod raționament. În astfel de cazuri, noi trebui să luăm în considerare obiecțiile dumneavoastră și să pronunțăm un aviz motivat privind acceptarea sau respingerea acesteia în termen de 10 zile lucrătoare. Odată cu lansarea de obiecții cu privire la această prelucrare, dvs. vă puteți exercita și dreptul de a se opune de mai sus. Obiecțiunea ne poate fi înaintată la dpo@tesy.com. 

Dezvăluirea datelor către unor Terțe părți

TESY nu va dezvălui date cu caracter personal către terți, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru a proteja interesele vitale ale dumneavoastră / unei alte persoane sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale care se aplică TESY ca operator de date cu caracter personal.

TESY nu va preda datele cu caracter personal, colectate prin www.tesy.com unei terțe țări sau unei organizații internaționale în afară Uniunii Europene. 

Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată/utilizator al www.tesy.com, dumneavoastră aveți următoarele drepturi:

а.         Dreptul la informare

Pe lângă informațiile menționate mai sus ar trebui să se țină cont de faptul că dumneavoastră nu sunteți obiectul luării automate a unor decizii, dar facem profilare în scopul evaluării solvabilității. Conform legislația aplicabilă în domeniul datelor cu caracter personal, dvs. aveți drepturile jos menționate, iar noi ne obligăm să răspundem fiecărei solicitări a dumneavoastră în termen de 1 lună de la primirea solicitării, fără a fi necesară plata unei noi taxe. În cazul în care există dificultăți faptice sau tehnice pentru satisfacerea în timp util a unor astfel de solicitări, termenul limită de satisfacere poate fi prelungit cu încă două luni, pentru care veți fi notificați în termen de o lună de la primirea solicitării.

b.         Dreptul de acces

Puteți cere o confirmare dacă și ce date cu caracter personal despre dvs. sunt prelucrate, precum și acces la aceste date.

Orice infirmații, comunicare sau acțiune în legătură cu drepturile dumneavoastră va fi făcută și pusă la dispoziție în mod gratuit. Atunci când solicitările unui utilizator sunt, în mod vădit, nerezonabile sau excesive, în special din cauza repetabilității sale, TESY poate fie să impună o taxă rezonabilă, luând în considerare costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau comunicării sau de luare a măsurilor solicitate. 

c.         Dreptul la corectări

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte de la dvs. aveți dreptul să solicitați corectarea sau completarea acestora în orice moment. 

d.         Dreptul la ștergere 

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: 

•           Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

•           vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea datelor și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor;

•           considerați că datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.

Rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor, cum ar fi obligațiile legiferate pentru arhivarea acestora, litigii în așteptare, constatarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor juridice și altele. 

e.         Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării în cazul în care:

•           contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea date cu caracter personal;

•           prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

•           nu mai avem nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept

•           ați obiectat la prelucrarea datelor în așteptarea verificării dacă temeiurile juridice de prelucrare a datelor ale TESY au predomină interesele dumneavoastră.

În caz în care a fost solicitată restricționarea prelucrării, noi informa înainte de abrogarea restricționării prelucrării.

f.          Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți solicita datele furnizate de dvs. într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, atunci când sunt îndeplinite simultan două condiții:

•          prelucrarea datelor specifice se bazează pe un  consimțământ obținut sau contract încheiat; și

•          prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 

g.        Drept la opoziție.

Aveți dreptul, în orice moment și din motive legate de situația dvs. concretă, de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, care se bazează pe un interes legitim sau este necesară pentru realizarea unui interes public sau exercitarea unor atribuții publice, în cazul în care acestea au fost furnizate TESY, inclusiv și pentru profilare pe baza acestor motive.

Atunci când v-ați dat consimțământul pentru prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, aveți dreptul, în orice moment de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a invoca motive.

h.        Dreptul de a înainta o plângere

Dacă credeți că am încălcat legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea datelor dumneavoastră și ca rezultat au fost afectate drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați. Bineînțeles că aveți dreptul de a înainta o plângere către autorități de supraveghere. În Bulgaria, aceasta este Comisia de protecție a datelor cu caracter personal.

Soluționarea litigiilor și drept aplicabil

În cazul unor litigii, dreptul aplicabil va fi dreptul Republicii Bulgaria, iar instanța competentă - instanța respectivă din orașul Sofia.

Toate litigiile dintre TESY și utilizatorii www.tesy.com referitor la datele cu caracter personal, vor fi soluționate pe cale amicabilă. În varianta mai puțin probabilă de dispute legale, acestea urmează să fie adresate Comisiei de protecție a datelor cu caracter personal sau direct instanței competente din orașul Sofia.

Actualizare 

Politica privind protecția datelor cu caracter personal intră în vigoare din data indicată la început, iar această poate fi modificată ulterior. Politica actualizată va intra în vigoare din data publicării acesteia pe www.tesy.com. Dacă veți vizita www.tesy.com după modificarea Politicii, noua Politică de confidențialitate va fi obligatorie pentru dvs.

Pentru informații suplimentare, precum și în exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți să ne contactați la dpo@tesy.com.