Eficienţă energetică a boilerelor electrice (ErP)

Începând din 26 septembrie 2015, boilerele TESY au etichete energetice, în conformitate cu regulamentul Uniunii Europene ErP (energy related Products). Etichetele energetice pentru diferitele aparate electrocasnice oferă clientului posibilitatea de a lua o hotărâre informat cu privire la achiziţia sa . Acestea conţin informaţii privind consumul de energie electrică pe o bază anuală pentru tipul respectiv de aparate și privind alte caracteristici ale produsului.

Etichetă energetică

Eticheta energetică are același design pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și este neutru din punct de vedere lingvistic. Informaţiile sunt prezentate prin pictograme care înlocuiesc textul din limbile diferite ale Comunităţii. Săgeata neagră indică clasa de eficienţă energetică a aparatului respectiv, în conformitate cu directivele EU. Săgeţile colorate cu litere prezintă diferitele clase de eficienţă energetică. Culoarea verde închis indică clasa cu cea mai înaltă eficienţă energetică, iar culoarea negară – clasa cu cea mai scăzută eficienţă energetică.

Cu ajutorul etichetei energetice utilizatorul poate alege produsul cu cea mai înaltă eficienţă energetică și astfel acesta poate reduce costurile cu apă și energie, precum și să contribuie la ocrotirea mediului prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon și prin reducerea utilizării de resurse, cum sunt apa și energia electrică.

Parametrii publicaţi numai pentru boilere electrice

CONSUM ANUAL DE ENERGIE ELECTRICĂ în kWh pe an - AEC ((Annual electricity consumption) indicat în kWh/annum (parametru din eticheta energetică) Acesta este consumul de energie electrică pe o bază anuală măsurată în laborator. Parametrul este comparabil pentru toate boilerele electrice vândute pe teritoriul Uniunii Europene și vă poate servi pentru calcularea diferenţelor aproximative între costurile cu energia electrică pe o bază anuală în cazul utilizării diferitelor boilere electrice. Consumul anual de energie electrică AEC este comparabil în cazul unor profile de golire identice (M, L, XL, etc.).

O TEMPERATURĂ FIXATĂ DE PRODUCĂTOR PENTRU UN REGIM CONFORTABIL ȘI ECONOMIC DE LUCRU - Tout of box (parametru din fișa tehnică a produsului) Pentru unele modele de boilere electrice, cel mai eficient regim de lucru și care asigură o cantitate suficientă de apă caldă se obţine prin reglarea unei temperaturi de lucru mai scăzute decât cea maximă. Un astfel de regim poate fi obţinut la temperatura de 65°С sau chiar la 60°С. Temperatura la care se obţine cea mai înaltă clasă de eficienţă energetică se indică cu termenul Tout of box.


TEMPERATURA MAXIMĂ LA CARE POATE FI SETAT TERMOSTATUL BOILERULUI ELECTRIC - Tmax (parametru din fișa tehnică a produsului) În afară de Tout of box, producătorul este obligat să declare și temperatura maximă la care poate fi reglat termostatul - Tmax, și care uneori diferă de temperatura Tout of box.

CANTITATEA DE APĂ CALDĂ (AMESTECATĂ) LA O TEMPERATURĂ DE 40˚С - V40 [L]

(parametru din fișa tehnică a produsului)

Din cauză că este posibil ca două boilere identice din punct de vedere al volumului, dar fabricate de diferiţi producători pot furniza o cantitate diferită de apă caldă (amestecată) menajeră, autoritatea europeană de reglementare obligă producătorii să publice un parametru măsurat în condiţii de laborator și în conformitate cu o metodă strictă. V40 este măsurat în litri (L) cantitatea de apă caldă (amestecată) cu temperatura de 40˚С care poate fi furnizată de un boiler electric oprit, după ce apa a fost încălzită până la temperatura declarată Tout of box Pentru boilerele cu un volum până la 36 l, acest parametru nu se indică. V40 este un parametru comparabil numai în cazul în care acesta a fost declarat în condiţiile aceeași temperaturi Tout of box.

Ce afectează cantitatea de apă caldă furnizată de boilerul electric?


Fără îndoială, volumul net al rezervorului este important pentru cantitatea ACM, (apă caldă menajeră), dar în practică acesta nu este singurul factor. În afara de volumul aparatului, cantitatea de apă caldă este foarte dependentă de cât de repede se amestecă apa rece cu apa caldă prezentă în boiler în timpul utilizării. Acest proces se controlează cel mai bine printr-o duză incorporată cu efect de PISTON. Funcţia acesteia este de a permite trecerea apei reci fără să permită amestecarea sa rapidă cu apa caldă. Boilerele electrice cu funcţia inovativă PISTON effect asigură mai multă apă caldă și confort. Un alt factor important care influenţează cantitatea de apă caldă este temperatura la care lucrează boilerul. Boilerele asigură cantitatea maximă de ACM atunci când termostatul lor este reglat la temperatura maximă.

Parametrii publicaţi doar pentru boilerele cu încălzire indirectă

PIERDERI TERMICE STATICE DIN CAUZA IZOLAŢIEI PENTRU O PERIOADĂ DE DE 24 ORE - S [W]
(parametru din eticheta energetică)

Pentru boilerele cu încălzire indirectă este publicat un parametru care indică pierderile de energie prin izolaţia echipamentului pentru o perioadă de 24 de ore măsurat în condiţii de laborator stabilite în mod strict.

VOLUM REAL AL REZERVORULUI DE APĂ [L]
(parametru din eticheta energetică)

Producătorul este obligat să publice care este volumul exact al apei care poate fi depozitată în boiler